I Concurs de microrrelats i tuits contra la violència masclista

9 Novembre, 2015a19 Novembre, 2015

 

25NCartel La UMH contra la violència masclista

I Concurs de microrrelats i tuits contra la violència masclista.

Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, la Universitat Miguel Hernández d’Elx, a través de la seua Unitat d’Igualtat i en col·laboració amb el Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària, ha desenvolupat una sèrie d’accions sota el lema “La UMH contra la violència masclista”, la finalitat de la qual és conscienciar i sensibilitzar a la comunitat universitària i a la societat en general.
D’entre aquestes, es troba convocar la primera edició del concurs “Microrelats i tuits contra la violència masclista”, destinat a la participació de tota la comunitat universitària.

MODALITATS
Existeixen dues modalitats de participació:
1. Microrrelats contra la violència masclista. Consistiran en relats originals, escrits en castellà o valencià, el tema del qual versarà sobre la violència masclista, que comptaran amb un màxim de 100 paraules (títol no inclòs).
2. Tuits contra la violència masclista. Consistirà en l’enviament de missatges, lemes o expressions relacionades amb la violència masclista, escrits en castellà o valencià, a través de tuit

PARTICIPANTS
Podrà participar en aquesta convocatòria, en una o ambdues modalitats, qualsevol persona pertanyent a la comunitat universitària de la UMH.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
Des del dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria, fins el 19 de novembre de 2015 a les 15.00h.

PROCEDIMENT
Els Microrrelats hauran de ser enviats a través del formulari web.
Els tuits hauran d’enviar-se incloent el hashtag #UMH25N i amb esment a @UniversidadMH.

RESOLUCIÓ DEL CONCURS
La Unitat d’Igualtat nomenarà un jurat que serà l’encarregat de valorar l’originalitat dels tuits.
El jurat estarà compost per les següents persones:

• Fernando Borrás Rocher, Vicerrector de Planificació
• Mª José Alarcón García, Directora de la Unitat d’Igualtat
• José Juan López Espín, Director de Comunicació
• Matilde Baño Caballero, Gestora de l’Oficina de Cultura, Extensió Universitària i Promoció Lingüística
• Ángeles Más Fenoll, Representant d’estudiants

El 24 de novembre de 2015 la Unitat d’Igualtat publicarà en la seua pàgina web https://igualdad.umh.es la resolució del jurat.

PREMIS
S’estableix un premi guanyador, en cadascuna de les modalitat, que consistirà en una tablet.
El premi de cada modalitat podrà ser declarat desert i la decisió del jurat serà inapel·lable.

AUTORIA DELS TREBALLS
Les persones que presenten els seus treballs al concurs han de ser responsables de l’originalitat i autoria de la mateixa.
La Universitat Miguel Hernández d’Elx es reserva el dret de publicar i difondre els treballs presentats, hagen sigut guardonats, o no.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en la present convocatòria suposa l’acceptació plena de les presents bases.
Qualsevol circumstància no contemplada en les mateixes, serà resolta per la presidència del Jurat amb caràcter inapel·lable.