I Concurs de curtmetratges “Igualtat en 1 minut”

8 Febrer, 2016a8 Març, 2016
UICartel
8 de març Dia Internacional de la Dona

I Concurs de curtmetratges “Igualtat en 1 minut”

Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, la Universitat Miguel Hernández d’Elx, a través de la Unitat d’Igualtat i en col·laboració amb el Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària, ha desplegat una sèrie d’accions sota el lema “La UMH per la Igualtat”, la finalitat de les quals és promoure el principi d’igualtat entre dones i homes. Així, es convoca la primera edició del concurs “Igualtat en 1 minut”, adreçat a la participació de tota la comunitat universitària.
#UMH8M @UniversidadMH @Igualdad_UMH @CulturaUMH

PARTICIPANTS

Podrà participar en aquesta convocatòria qualsevol persona pertanyent a la comunitat universitària de la UMH, així com les inscrites en l’oficina Alumni UMH. La participació podrà ser individual o grupal, almenys un/a dels/de les integrants del grup ha de ser membre de la UMH. Cada participant podrà presentar a concurs un o més treballs inèdits, aquests no han pogut ser presentats davant un altre jurat o tribunal.

TEMA I MODALITAT

El treball presentat pot adoptar qualsevol gènere audiovisual des del documental o el reportatge a la ficció o el videoart. El tema de la producció audiovisual serà identificar la presència de pràctiques i estereotips masclistes en la vida quotidiana i proposta d’un comportament igualitari davant d’aquesta situació. La durada de la producció audiovisual no excedirà d’1 minut, inclosa la cortineta i els crèdits, si és que s’hi desitgen fer constar. Es pot fer servir qualsevol idioma, però el curt s’haurà de presentar subtitulat en castellà o valencià en cas d’estar produït en un altre idioma. És recomanable editar el curtmetratge en alta definició (HD) , 1080p, i en format .avi, mpeg-4, o mov.

PREMIS

S’estableix un primer premi dotat amb 500 euros i dos accèssits de 250 euros cada un (la remuneració econòmica del premi estarà subjecta a les retencions tributàries marcades per la legislació vigent) .
Els premis podran ser declarats deserts i la fallada del jurat serà inapel·lable.

TERMINI I PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ

Per a participar en el concurs s’emplenarà el formulari en https://igualdad.umh.es tot indicant la direcció d’emmagatzemament on line (preferentment, Dropbox, WeTransfer, Google Drive, etc.). El lliurament dels curtmetratges podrà realitzar-se des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases i finalitzarà el 2 de març a les 22.00h. Una vegada que la Unitat d’Igualtat de la UMH haja comprovat que el curtmetratge compleix amb les bases, s’enviarà un correu electrònic a la persona autora per a comunicar-li si ha sigut admés a concurs. La UMH es reserva el dret a no admetre a concurs peces que, segons el seu criteri, no complisquen les condicions tècniques, artístiques i/o legals exigides en les bases. Així mateix, es reserva el dret a desqualificar o excloure peces que la UMH considere que poden ferir sensibilitats.

JURAT

La composició del Jurat es donarà a conéixer mitjançant la web https://igualdad.umh.es una vegada finalitzat el termini d’admissió dels treballs. La decisió del Jurat es donarà a conéixer el 8 de març en https://igualdad.umh.es , independentment de la corresponent comunicació personal a la persona guanyadora.

AUTORIA DELS TREBALLS

Les persones que presenten els seus treballs al concurs han de ser responsables de l’originalitat i autoria d’aquests. Les cançons, imatges o textos usats hauran de ser propietat intel·lectual del participant o estar llicenciades sota Creative Commons. La persona o persones participants assumeixen el risc que terceres persones prenguen mesures contra el vídeo. Així mateix, si es comprovés que s’està vulnerant d’alguna forma la normativa de propietat intel·lectual, el jurat en considerarà la desestimació.
La Universitat Miguel Hernández d’Elx es reserva el dret de publicar i difondre els treballs presentats, hagen sigut premiats, o no.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

a participació en la present convocatòria suposa l’acceptació plena d’aquestes bases. Qualsevol circumstància no prevista serà resolta per la presidència del Jurat amb caràcter inapel·lable.