III Concurs de microrelats i tuits contra la violència masclista

10 Novembre, 2017a19 Novembre, 2017
web25n2016


III CONCURSO DE MICRORELATS I TUITS CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, la Universitat Miguel Hernández d’Elx, a través de la seua Unitat d’Igualtat i en col·laboració amb el Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària i la Càtedra Anetta Nicoli, ha desenvolupat una sèrie d’accions sota el lema “La UMH contra la violència masclista”, la finalitat de la qual és conscienciar i sensibilitzar a la comunitat universitària i a la societat en general.

D’entre aquestes, es troba convocar la tercera edició del concurs “Microrelats i tuits contra la violència masclista”, destinat a la participació de tota la comunitat universitària.

MODALITATS

Existeixen dues modalitats de participació:
1. Microrelats contra la violència masclista. Consistiran en relats originals, escrits en castellà o valencià, el tema del qual versarà sobre la violència masclista, que comptaran amb un màxim de 100 paraules (títol no inclòs).
2. Tuits contra la violència masclista. Consistirà en l’enviament de missatges, lemes o expressions relacionades amb la violència masclista, escrits en castellà o valencià, a través de Twitter.

PARTICIPANTS

Podrà participar en aquesta convocatòria, en una o ambdues modalitats, qualsevol persona pertanyent a la comunitat universitària de la UMH.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Des del dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria, fins el 19 de novembre de 2017.

PROCEDIMENT

Els microrelats hauran de ser enviats a través del formulari web disponible en UMH25N microrelats.
Els tuits hauran d’enviar-se incloent el hashtag #UMH25N i amb esment a @UniversidadMH i @UMH_igualdad.

RESOLUCIÓ DEL CONCURS

El jurat, encarregat de valorar l’originalitat dels microrelats i tuits, estarà compost per les següents persones:

• Fernando Borrás Rocher, Vicerector de Planificació de la UMH
• Mª José Alarcón García, Directora de la Unitat d’Igualtat de la UMH
• José Juan López Espín, Director del Servei de Comunicació de la UMH
• Matilde Baño Caballero, Tècnica de l’Oficina de Cultura, Extensió Universitària i Promoció Lingüística de la UMH
• Bárbara Espinosa Sáez, Vicedelegada General d’Estudiants de la UMH

El 23 de novembre de 2017 la Unitat d’Igualtat publicarà en la seua pàgina web https://igualdad.umh.es la resolució del jurat.

PREMIS

S’estableix un premi de 250€, en cadascuna de les modalitat: microrelat i tuit.
El premi de cada modalitat podrà ser declarat desert i la decisió del jurat serà inapel·lable.

AUTORIA DELS TREBALLS

Les persones que presenten els seus treballs al concurs han de ser responsables de l’originalitat i autoria de la mateixa.
La Universitat Miguel Hernández d’Elx es reserva el dret de publicar i difondre els treballs presentats, hagen sigut guardonats, o no.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en la present convocatòria suposa l’acceptació plena de les presents bases.
Qualsevol circumstància no contemplada en les mateixes, serà resolta per la Directora de la Unitat d’Igualtat, amb caràcter inapel·lable.

Versió per imprimir

Formulari UMH25N microrelats

Destacats

Xarxa Vives

Mesa de Igualdad

RUIGEU

AEPA