Guía de buenas prácticas para universidades “Teletrabajo y conciliación corresponsable en tiempos de covid-19”

 

La Xarxa d’Unitats d’Igualtat de Gènere per a l’Excel·lència Universitària (RUIGEU), publica el 19 de juny de 2020 una

Guia de bones pràctiques per a universitats “Teletreball i conciliació corresponsable en temps de covid-19”
<p style

La publicació està dirigida a les universitats i ofereix recomanacions i mesures per a prevenir desigualtats i asimetries de gènere, que la pandèmia de Covid-19 està agreujant. Les mesures proposades pretenen que el teletreball responga a una conciliació corresponsable en l’àmbit universitari. La corresponsabilitat de la conciliació implica que les responsabilitats s’han de compartir entre les parelles i dins les famílies, però també que són responsables de la conciliació la Universitat i les administracions públiques i que les xarxes de suport extenses poden així mateix contribuir a ella.

A continuació, es recullen les bones pràctiques posades en marxa per les universitats en la conjuntura de COVID-19. Les mesures específiques per a donar suport al teletreball i afavorir la conciliació han estat contemplades en la majoria d’instruccions i normatives elaborades en aquest context. Així mateix, les universitats han posat en marxa sistemes específics d’assistència psicològica per a oferir un acompanyament i suport durant el confinament per a tota la comunitat universitària. Altres iniciatives han consistit a oferir suport psicopedagògic a nivells educatius no universitaris, campanyes orientades a sensibilitzar sobre qüestions relacionades amb la igualtat, la conciliació i corresponsabilitat en temps de COVID-19, estudis i enquestes que aborden aquestes temàtiques. I, finalment, hem recollit les mesures d’acció social dirigides a l’estudiantat de les universitats i a col·lectius d’especial vulnerabilitat.